OSB Alanı
Organize sanayi bölgeleri sadece gelişmekte olan ülkeler için değil aynı zamanda gelişmiş ekonomiler açısından da çok önemlidir. Belirli düzen içerisinde aynı sektör işletmelerinin bir araya geldiği gibi farklı sektörden işletmelerin de bir araya geldiği yerlerdir. OSB’ler de daha düzenli bir ekonomik yapının, sanayileşme ve üretim sürecinin oluşturulması açısından oldukça uygun olan bölgeler Cihanbeyli’nin ekonomisini kalkındıracak, halkımızı istihdam ederek yeni iş kolları oluşturacak ve tamamlayıcı mesleki eğitimlerin daha düzenli bir biçimde yapılmasına imkân sağlayacaktır.
Bölgesel kalkınma olarak hayata geçirilen OSB Alanı Konya’nın uygun arazilerinde Cihanbeylililere gelir sağlaması ile birlikte bölgedeki genç ve dinamik nüfusa meslek kazandıracak olması açısından önemlidir. Aynı zamanda bölgeye büyük ölçekteki firmaları ve yatırımları da içine kazandırmış olacağız.