Nikah İşlemleri

       

Cem KIRIK

Evlendirme Memuru

Birim Amiri

Cep Tel:0541-587-19-64

   

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1-MÜRACAAT 

a) Müracaat için evlenecek çiftlerden birinin Cihanbeyli İlçesinde ikamet etmesi ve Adres kayıt sisteminde 

kayıtlı olması gerekmektedir .

b) Evlenecek çiftlerin Nüfus cüzdanlarının asılları ile birlikte müracaat etmeleri esastır. (Fotoğrafsız, T.C. No’ su olmayan ve 10 yılı geçmiş nüfus cüzdanları kabul edilmez.)

c) Evlenecek çiftlerin bilgisayar ortamında T.C. Kimlik numaralarından kayıtlara girilerek adres ve Nüfus cüzdanı bilgileri doğrulandıktan sonra sağlık raporu çıktısı verilerek Çiftler Aile Hekiminden sağlık raporlarını alacaklardır.

d) Çiftlerden birinin Adres Kayıt Sisteminde İkametgah Adresi İlçemizde ise bulunduğu  İlçe Sağlık Kuruluşlarından almış oldukları evlilik işlemlerine ait sağlık raporları ilede birlikte müracaat edebileceklerdir.

e) Evlenecek çiftler Aile Hekiminden almış oldukları onaylı sağlık raporu ile birlikte,  4’ er adet vesikalık

fotoğraf , (son 6 ay içinde çekilmiş) ile birlikte dosya açtırmak ve randevu almak üzere birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

f) Evlenecek Çiftler ilçemiz dışında ikamet etmekte ise oturduğu yer ve Adreslerinin kayıtlı olduğu İl, İlçe Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaat ederek Evlenme izin belgesi alması gerekmektedir .

g) Bayanlar boşandıktan veya dul kaldıktan sonra 10 ay içerisinde evlenemezler. Evlenmek isteyenler  Aile mahkemelerinden “iddet müddeti kaldırma kararını’’alarak müracaat esnasında getirmek zorundadırlar.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLERLE EVLENMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Avrupa Birliği üyesi olan Ülkelerin (Almanya-Avusturya-İspanya-İtalya-Lüksemburg-Hollanda-

Portekiz-İsviçre) vatandaşı olduğu ülkelerinden  “ Çok Dilli Belge” almaları gerekmektedir. 

Diğer ülke vatandaşlarının ise Evlilik için belge alması gerekmektedir. Almış oldukları belgede Anne 

adı, Baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri yazmıyorsa ayrıca doğum belgesi almaları gerekmektedir .

Bu belgeleri Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Daire Başkanlığı veya İstanbul Valiliği İl Hukuk işleri  

Müdürlüğüne Türkçe tercümesi yaptırılarak Tasdik  (Apostil ) ettirilecektir. 

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkçe bilmiyorsa nikah esnasında yeminli tercüman getirmesi 

zorunludur.

Çifte uyruklu vatandaşların  ise T.C. vatandaşı olarak Nüfus Cüzdanları ile müracaat ederek Türk 

vatandaşı olarak işlem yapılmaktadır.